שודדי ים הקרח

סופר: פרידה נילסון
ספר נוער
שודדי ים הקרח