קירות דמוקרטיה בבית הספר

בקמפוס החטיבה העליונה ובקמפוס חטיבת הביניים הוצבו ועוצבו "קירות דמוקרטיה" העוסקים בנושאים אקטואליים בוערים ומזמינים את התלמידים.ות לשיחה ודיון במרחב הבית ספרי ובמרחב הכיתתי.
קירות דמוקרטיה ראשית
אחד היעדים החינוכיים-ערכיים העיקריים שעירוני ד' הציב לעצמו השנה הוא חינוך התלמידים והתלמידות לתודעה דמוקרטית ואזרחית. השבוע הוצבו ועוצבו שני "קירות דמוקרטיה" בבית הספר: הראשון בקמפוס חטיבת הביניים והשני בקמפוס התיכון. מדי שבוע יעסוק "קיר הדמוקרטיה" בסוגיית ליבה אזרחית-דמוקרטית אקטואלית אחרת. מטרתו של הקיר היא לעורר דיון בסוגיות אלה במרחב הבית-ספרי ובמרחב הכיתתי. אנחנו מעודדים את התלמידים והתלמידות להגיב לשאלה המוצגת על הקיר ישירות עליו או בוובטופ, ואת מחנכות הכיתות לעסוק בה בשיעורי החינוך.
השבוע "קיר הדמוקרטיה" עוסק במקומה של המורה בכיתה בנושאים פוליטיים בוערים. שני מאמרי דיעה מנוגדים נתלו על הקירות ועומתו זה מול זה. האם ראוי שמורה תעסוק בסוגיות פוליטיות אקטואליות בכיתה? האם ראוי שיביע את דעתו האישית? האם ראוי לעסוק בפוליטיקה בשיעורי חינוך? האם חינוך יכול בכלל להיות לא פוליטי? אלה מקצת השאלות ש"קיר הדמוקרטיה" מעלה השבוע.