מרטין לותר קינג: ביוגרפיה

סופר: רוג'ר ברנס
מרטין לותר קינג ביוגרפיה