מדוע האהבה כואבת

סופר: אווה אילוז
מדוע האהבה כואבת אווה אילוז