לדבר בפני קהל: על תורת הנאום ואמנות השכנוע

סופר: ד"ר יניב זייד
לדבר בפני קהל