לבי אומר כי זיכרוני בוגד בי

שהם סמיט
לבי אומר לי כי זיכרוני בוגד בי