כשהעולם התהפך

סופר: יואב אבני
ספר נוער
כשהעולם התהפך