יום הדמוקרטיה

יום הדמוקטיה ראשית

בשנת הלימודים תשפ"ג החלה מסורת חדשה בעירוני ד': יום הדמוקרטיה. במסגרת יום הדמוקרטיה מוזמנים א.נשי ציבור, תקשורת, אקדמיה, אמנים.ות ופעילים.ות חברתיים להרצות בפני התלמידים בבית הספר, ולהתדיין ולהתווכח בפאנלים בענייני השעה ובסוגיות חברתיות ופוליטיות בוערות בחברה הישראלית. 

מטרה אחת של יום זה הוא להביא לפתחם של תלמידי ותלמידות בית הספר את סוגיות הליבה וסלעי המחלוקת שבפניהם ניצבת החברה הישראלית בימים אלה, לנוכח השבר העמוק שחווה החברה הישראלית והשסעים העמוקים בין הקהילות המרכיבות אותה. 

מטרה אחרת, וחשובה אולי יותר, היא לחשוף את התלמידים.ות לעמדות השונות – לעתים מנוגדות לחלוטין לאלה שלהם.ן – ולהציג אותן בפניהם במסגרת שיח ביקורתי המבוסס על הכלה והקשבה. הפעילויות ביום זה מיועדות להפעיל את ה"שריר" הביקורתי, החושב והחוקר של תלמידי ותלמידות בית הספר (וגם של הצוות החינוכי שלו) על מנת שיצמחו להיות אזרחים ואזרחיות מודעים, מעורבים ופעילים, החושבים באופן מורכב ועגול יותר על העולם.

יום הדמוקרטיה מתקיים בבוקרו של ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, בשבוע המחבר בין שואה לתקומה. עיתויו של יום הדמוקרטיה אינו מקרי ונועד להציג לתלמידות.ים ולהזכיר להם.ן מרכיב נוסף בסיפורה של החברה הישראלית ברוח האתוס – גם אם מסוכסך – היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל, כפי שנוסח במגילת העצמאות.