יום הדמוקרטיה תשפ"ד

תוכנית והזמנה
יום הדמוקרטיה תשפד
קהילה יקרה,
הדמוקרטיה היא נשמת אפנו החברתית, וחינוך לדמוקרטיה הינו אחד מאבני היסוד של עירוני ד׳.
אנחנו מתכבדים להזמין את תלמידות ותלמידי עירוני ד׳ לבוקר ישראלי דמוקרטי, שיתקיים בבוקרו של ערב יום הזכרון, 12.5.24. החיבור בין התאריכים אינו מקרי.
בחטיבת הביניים נחווה סדנאות של "המעורר". שכבת ט׳ זוכה בנוסף בהרצאה מרתקת.
בחטיבה העליונה – נשמע הרצאות על-פי נושא מיוחד לכל שכבה, ובחלקו האחרון של היום נתכנס ל״בתי מדרש״ ולדיון מעמיק בסוגיות שעלו.
הורים המבקשים להצטרף להרצאות – מוזמנים בחפץ לב!
כל הפרטים מופיעים בהזמנה כאן.
״דמוקרטיה – כי את היחידה, אני נשבע״.