השתעשעתי כהוגן: הדיוקן היהודי בספריו של רומן גארי

סופר: מאיה גז
השתעשעתי כהוגן מאיה גז