הרצאה לתלמידי מגמת תקשורת וצילום, ינואר 2024

הרצאה בספריה צילום ספורט

הרצאה בנושא צילום ספורט עם עוז מועלם