עדכונים חדשותיים

מתווה חזרה חלקית ללימודים פיזיים בבית הספר בשבוע הבא
בקמפוס החטיבה העליונה ובקמפוס חטיבת הביניים הוצבו ועוצבו "קירות דמוקרטיה" העוסקים בנושאים אקטואליים בוערים ומזמינים את התלמידים.ות לשיחה ודיון במרחב הבית ספרי ובמרחב הכיתתי.
שנת הלימודים נפתחה בסימן החלפת חוויות מהחופש והיכרויות חדשות