עדכונים חדשותיים

תאריכים חשובים, קישור לעמוד הרישום לחטיבת הביניים, טפסים להורדה ומידע כללי
תוכנית והזמנה
המשלחת של תלמידי ותלמידות שכבת י' לבית הספר התיכון deToledo חזרה ארצה
כיתות מתחפשות, קריוקי ומשלוחי מנות לחיילים
מצגת סיכום ערב הורים למועמדים לחטיבת הביניים ומסמך שאלות/תשובות
עירוני ד' מחפש מורות ומורים חדשים במגוון מקצועות ולחינוך כיתות לשנה"ל תשפ"ה
מפגש מקוון עם הורים לתלמידי כיתות ו' יתקיים ביום חמישי, 8.2.2024, בשעה 19:00
ביום ראשון יצעדו תלמידי ותלמידות החטיבה העליונה בליווי הצוות החינוכי לכיכר החטופים. הורים וחברי קהילת עירוני ד' מוזמנים להצטרף.
פורסמו חוזרי תשלום להורי בית הספר
מתווה חזרה חלקית ללימודים פיזיים בבית הספר בשבוע הבא
בקמפוס החטיבה העליונה ובקמפוס חטיבת הביניים הוצבו ועוצבו "קירות דמוקרטיה" העוסקים בנושאים אקטואליים בוערים ומזמינים את התלמידים.ות לשיחה ודיון במרחב הבית ספרי ובמרחב הכיתתי.
שנת הלימודים נפתחה בסימן החלפת חוויות מהחופש והיכרויות חדשות
תאריכים חשובים, קישור לעמוד הרישום לחטיבת הביניים, טפסים להורדה ומידע כללי
תוכנית והזמנה
המשלחת של תלמידי ותלמידות שכבת י' לבית הספר התיכון deToledo חזרה ארצה
כיתות מתחפשות, קריוקי ומשלוחי מנות לחיילים
מצגת סיכום ערב הורים למועמדים לחטיבת הביניים ומסמך שאלות/תשובות
עירוני ד' מחפש מורות ומורים חדשים במגוון מקצועות ולחינוך כיתות לשנה"ל תשפ"ה
מפגש מקוון עם הורים לתלמידי כיתות ו' יתקיים ביום חמישי, 8.2.2024, בשעה 19:00
ביום ראשון יצעדו תלמידי ותלמידות החטיבה העליונה בליווי הצוות החינוכי לכיכר החטופים. הורים וחברי קהילת עירוני ד' מוזמנים להצטרף.
פורסמו חוזרי תשלום להורי בית הספר
מתווה חזרה חלקית ללימודים פיזיים בבית הספר בשבוע הבא
בקמפוס החטיבה העליונה ובקמפוס חטיבת הביניים הוצבו ועוצבו "קירות דמוקרטיה" העוסקים בנושאים אקטואליים בוערים ומזמינים את התלמידים.ות לשיחה ודיון במרחב הבית ספרי ובמרחב הכיתתי.
שנת הלימודים נפתחה בסימן החלפת חוויות מהחופש והיכרויות חדשות