שכבות בית ספר

בית ספר עירוני ד' הוא בית ספר שש-שנתי (שכבות ז'-י"ב).  לכל שכבה מאפיינים ויעדים פדגוגיים, חינוכיים וחברתיים ייחודיים לה.
בתיאור השכבות תוכלו לקרוא על היעדים והמאפיינים הללו, כמו גם להוריד את רשימות ספרי הלימוד הנדרשים וטפסי תשלומי הורים, ולצפות בלוח האירועים השנתי של השכבה.

רכז/ת השכבה: אמיל פיסקר
יועצ/ת השכבה: שירה קרניאלי
רכז/ת השכבה: ורד קרמן
יועצ/ת השכבה: נירה נייר
רכז/ת השכבה: אהובה יעקב
יועצ/ת השכבה: נוגה דואניס
רכז/ת השכבה: דן ספילמן
יועצ/ת השכבה: נועה גבאי
רכז/ת השכבה: מיכל ספיר
יועצ/ת השכבה: נופית דב
רכז/ת השכבה: גלית לוי
יועצ/ת השכבה: יונית סטריק