רישום לחטיבת הביניים

רישום לחטיבת הביניים

רישום לחטיבת הביניים, כיתות ז', תשפ"ה

תאריכי רישום

23-27.6 (ימי ראשון-חמישי), 30.6-1.7 (ימים ראשון-שני), בין השעות 8:30-13:00

טפסים למילוי לנרשמים לחטיבת הביניים, כיתות ז', תשפ"ה

יש להוריד את הטפסים והמסמכים, למלא אותם, לשים במעטפה ולהביא אותם לרשותכם לחטיבת הביניים, ועידת קטוביץ 47. 

יש למלא את חמשת הטפסים ולצרף את צילומי המסמכים המפורטים:

1.     תעודת זהות של ההורה דף ספח התעודה שבו רשום הילד. (מי שבידיו רק דרכון, יש להצטייד בו לצורך הרישום.) 

2.     שתי תמונות דרכון עדכניות של התלמיד/ה. מאחור יש לרשום את שם התלמיד/ה.

3.     צילום תעודת סיום של כתה ו.'

4.     עפ"י דרישת העיריה – צילום טופס מיסי עירית תל אביב (ארנונה.) אם הדירה שכורה, יש להביא צילום עמוד הפרטים של חוזה שכירות. תלמידים הגרים מחוץ לתל-אביב – יש להצטייד באישור לימודי חוץ מהעיריה/ המועצה של מקום המגורים. ללא אישור זה לא יתאפשר הרישום.

קבצים להורדה:

ברוכים הבאים כיתות ז' תשפ"ה

טופס 1: רישום ז' תשפ"ה

טופס 2: הצהרת בריאות

טופס 3: אישור פעילויות חוץ בית-ספריות

טופס 4: בחירת חברים

טופס 5: ויתור סודיות רפואית

טופס 6: בחירת חברים ואבחונים/שעות שילוב

כאן תמצאו דפי עבודה לקיץ המכסות את החומר הנדרש לשכבת ז' במקצועות כישורי שפה, מתמטיקה ואנגלית.

מכינת שילוב תשפ"ה

מכינת שילוב להיכרות התלמידים והתלמידות עם הצוות החינוכי תיערך ב-28.8 בין השעות 8:30-12:00. פרטים נוספים ניתן למצוא כאן.

כיתת הספורט תשפ"ה

ברוכים הבאים לכיתת הספורט תשפ"ה

הקבלה לכיתת הספורט מותנית במעבר של שני שלבים:

  • השלב הראשון:  מבחן מעשי שיתקיים בתאריך 5.1.2024

להורדת הזמנה ליום מיונים מעשי לקראת שנה"ל תשפ"ה

  • השלב השני: יערך ראיון אישי לתלמידים שיעברו את המבדקים וימצאו מתאימים (אנו ניצור קשר.)

להורדת טופס מועמדות לכיתת ספורט שאלון אישי תשפ"ה

לאחר הקבלה

להורדת טופס מפגש הורים לתלמידי/ות כיתת הספורט לשנה"ל תשפ"ד

להורדת חוזר תשלום להורי תלמידות/ים כיתת הספורט תשפ"ד

הכיתה המדעית תשפ"ה

תלמידים העולים לכיתה ז' (רק מבתי ספר "בבלי" ו "יהודה המכבי") המעוניינים ללמוד בכיתה המדעית בשנת הלימודים הבאה עליהם למלא את הטופס המצורף. התלמידים שימלאו את הטופס בצירוף המסמכים הרלוונטים יקראו לראיון אישי עם הצוות החינוכי.

הטופס המצורף:
https://forms.gle/ZauuQ99WAb44VQdk9

אם אתם תלמידי כיתה ו' באחד מבתי הספר העירוניים:

השיבוץ שלכם לכיתה ז' הוא אוטומטי לפי מרחב החינוך אליו משתייך בית הספר היסודי שלכם.

איגרת השיבוץ תישלח אליכם הביתה עד סוף חודש דצמבר. אם מסיבה כלשהי לא קיבלתם את הודעת השיבוץ, תוכלו לצפות בשיבוץ שלכם דרך מערכת הרישום והשיבוץ, באמצעות מספר תעודת הזהות של אחד ההורים ותאריך הלידה שלכם.

תלמידים הלומדים בבתי ספר ייחודיים, על אזוריים או תשע שנתיים יגישו את הבקשה במערכת הרישום והשיבוץ בקישור זה.

משוייכים אוטומטית לעירוני ד' בתי הספר:

  • בבלי
  • יהודה המכבי

אם אתם מעוניינים לבחור בבית ספר על יסודי אשר אינו במרחב החינוך שלכם, תוכלו להגיש בקשה לשינוי השיבוץ.

את הבקשה תוכלו להגיש במערכת הרישום והשיבוץ בעמוד זה, בתאריכים 20-16 בפברואר 2020 בלבד. המערכת תאפשר לכם לבחור חלופה אחת לשיבוץ ותשלח אליכם אישור בסיום תהליך הגשת הבקשה. מומלץ לשמור אישור זה.

במקרה בו מספר התלמידים שביקשו שיבוץ יעלה על מספר המקומות שנקבעו לאותו בית ספר  על יסודי, תתקיים הגרלה בין התלמידים.

אם מסיבה כלשהי תרצו לבטל את בקשתכם לשינוי השיבוץ במרחב החינוך שלכם, תוכלו לעשות זאת בתאריכים 20-16 בפברואר בלבד. אם לא הצלחתם להיכנס שוב למערכת הרישום והשיבוץ, שלחו בקשה מנומקת עם פרטיכם לדוא"ל: al_yesodi@tel-aviv.gov.il​.

לקריאה נוספת על שיבוצים בבתי הספר באתר העירייה כאן.

העברה לבית ספר אחר בחינוך העל יסודי

תלמידי החינוך העל יסודי, בכיתות ח'- י"א המבקשים לעבור לבית ספר אחר בעיר יפנו את בקשתם לממונה על תחום המעברים בחינוך העל יסודי. לא יתאפשרו מעברים במהלך שנת הלימודים. מקרים פרטניים יטופלו על ידי הממונה על תחום הפרט. למידע נוסף – בקרו באתר העיריה כאן.