לזכרם

לזכרם ולזכרן של בוגרי ובוגרות בית הספר שנפלו במערכות ישראל ופעולות האיבה.

יצחק בן-מנחם

יצחק בן מנחם

7.7.1929 - 12.12.1955

יואל בידרמן

יואל בידרמן

5.7.1937 - 30.10.1956

גיורא רזין

גיורא רזין

12.4.1944 - 29.4.1964

מאיר שחר

מאיר שחר

17.3.1945 - 5.6.1967

יחיעם סורוקין

יחיעם סורוקין

3.8.1946 - 6.6.1967

עוזי רוזן

עוזי רוזן

25.5.1935 - 6.6.1967

זיו סוכר

זיו סוכר

2.8.1936 - 8.6.1967

אלישע בן-יהודה

אלישע בן יהודה

7.5.1943 - 13.6.1967

מיכאל שטרן

מיכאל שטרן

12.11.1935 - 8.7.1967

משה רוזנהויז

משה רוזנהויז

21.8.1948 - 14.7.1967

גבריאל מתתיהו

גבריאל מתתיהו

9.5.1947 - 19.7.1967

יובל שמואלי

יובל שמואלי

20.4.1948 - 30.1.1968

חוה לנדאו

חוה לנדאו

27.1.1950 - 14.1.1969

שלמה שאנן

שלמה שאנן

1.8.1950 - 17.2.1969

משה המרמש-מונה

משה המרמש

26.6.1946 -14.3.1969

דוד-יצחק מנטליק

דוד יצחק מנטליק

6.11.1950 - 6.7.1969

שבתאי-מיכאל הורן

שבתאי-מיכאל הורן

23.12.1953 - 6.10.1973

ברוך לנצ'ר

ברוך לנצ'ר

19.9.1947 - 7.10.1973

ידין טננבוים

ידין טננבוים

5.9.1954 - 7.10.1973

מיכאל ורדי

מיכאל ורדי

10.12.1951 - 7.10.1973

עמיר בן עטר

עמיר בן עטר

16.4.1950 - 7.10.1973

דוד ילין

דוד ילין

8.7.1942 - 8.10.1973

גלעד ברזילי

גלעד ברזילי

19.1.1953 - 9.10.1973

שני נעמן

שני נעמן

22.2.1953 - 9.10.1973

בועז עמידן

בועז עמידן

17.7.1954 -10.10.1973

גד בונה

גד בונה

16.8.1947 - 14.10.1973

טוביה תורן

טוביה תורן

11.1.1939 - 16.10.1973

ישעיהו מקוביצקי

ישעיהו מקוביצקי

18.8.1949 - 19.10.1973

שלמה לניאדו

שלמה לניאדו

2.6.1953 - 22.10.1973

דוד אברהמי

דוד אברהמי

21.3.1943 - 25.10.1973

אורי שכטר

אורי שכטר

24.1.1953 - 31.12.1973

שמואל וודיסלבסקי

שמואל וודיסלבסקי

29.4.1955 - 18.12.1974

אייל נצר

אייל נצר

2.9.1958 - 25.1.1979

בעז לבני

בעז לבני

21.1.1959 - 5.2.1979

טלי שמיר

טלי שמיר

5.5.1959 - 18.10.1979

זאב מרקוביץ

זאב מרקוביץ

29.8.1955 - 11.11.1979

דורון שפירו

דורון שפירו

22.2.1962 - 6.6.1982

רונן מאיו

רונן מאיו

23.12.1962 - 20.11.1983

אבי יהב יעקובוביץ

אבי יהב יעקובוביץ

16.12.1954 - 29.10.1985

אמיר בן-ארצי

אמיר בן-ארצי

5.10.1955 - 18.1.1987

זיו לוי

זיו לוי

4.2.1970 - 28.2.1990

שירה-אורנית שוורץ

שירה-אורנית שוורץ

23.10.1973 - 27.6.1992

תומר שץ

תומר שץ

18.1.1974 - 5.3.1994

דוד רסולי

דוד רסולי

6.4.1971 -28.11.1994

נטלי הירש

נטלי הירש

15.4.1975 - 9.7.1995

אוהד שטנג

אוהד שטנג

16.4.1978 - 5.12.1996

דני ליבל

דני ליבל

4.7.1982 - 12.11.2000

תומר דויסקי

תומר דויסקי

2.7.1985 - 13.1.2007

שון מונדשיין

שון מונדשיין

30.12.1994-20.7.2014

עמרי בלקין

עמרי בלקין

25.2.1998-7.10.2023

ליאם שרם

ליאם שרם

15.11.1997-7.10.2023

יונתן זיידמן

יונתן זיידמן

26.8.1997-7.10.2023

יונתן דוד דיטש

יונתן דוד דיטש

21.3.1989-7.12.2023