תהליך הקבלה לכיתת מחוננים

מסלול מחוננים ראשית רישום

מידע חשוב

  • הליך הקבלה והרישום לכיתת מחוננים הינו באחריות אגף מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך והרשות המקומית. 
  • בית הספר אינו אחראי על מבחני הקבלה, ולכן אינו מוסמך לספק ידע בנושא.
  • כל בירור בנוגע למבחני הקבלה ולהליך הקבלה יש להפנות לאגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. 

קישור לפורטל הורים – מבחני קבלה לתכנית המחוננים

  • בירורים ושאלות בנושא הרישום לכיתת מחוננים בתיכון עירוני ד', תל אביב, ניתן להפנוות לאגף החינוך העל יסודי בעיריית תל-אביב (בטופס פניה כאן או בכתובת הדוא"ל al_yesodi@tel-aviv.gov.il). 
  • לאחר קבלת תוצאות הבחינה בית הספר יקבל מהרשות המקומית את רשימת התלמידים.ות המיועדים.ות ללמוד בכיתת המחוננים בעירוני ד' בשנת הלימודים תשפ"ד.
  • התלמידים.ות הרלוונטיים.ות יוזמנו לראיון קבלה אישי עם רכזות מסלול המחוננים בבית הספר. 
  • בעקבות הדרישה של משרד החינוך לבחינת קבלה נוספת עם המעבר לחטיבת הביניים (שנכנסה לתוקף החל משנת תשפ"ג), לא ייערך בוקר פתוח או מפגש חשיפה ייעודי למסלול המחוננים עד לקבלת תוצאות מבחני הקבלה. 
  • רישום לכיתות ח', ט' ו-י' מחוננים מצריך אישור רשמי בתוקף מהאגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך על הצלחה במבחני האיתור. הקבלה לכיתת מחוננים מותנית בראיון אישי במעמד הרישום ועל בסיס מקום פנוי בכיתה בשכבת הגיל הרלוונטית. 

בהצלחה!

עדכון בנושא תהליך הקבלה לכיתות המחוננים בחינוך העל יסודי (כיתות ו'-ט') לקראת לימודים בתשפד