רישום למסלול כיתת מדעית טכנולוגית בחטיבת הביניים

כיתת עתודה מדעית טכנולוגית ראשית

המיונים לכיתה המדעית מיועדים לתלמידים מבתי הספר במרחב בלבד: בבלי ירושלמי ויהודה המכבי.

קיימת אפשרות שלאחר תחילת השנה יתפנו מקומות בכיתה, ואז תבחן האפשרות לתלמידים נוספים שייכנסו לכיתה (גם מבתי ספר מחוץ למרחב הרשומים כבר אצלנו בכיתות ההטרוגניות).

על מנת להתקבל לכיתה המדעית יש לעבור שני שלבים:

  1. השלב הראשון יתקיים ביום שלישי, 13.2.2024, בשעה 11:45 בקמפוס התיכון (ויצמן 74 ת"א) ונועד לכל המעוניינים, אשר נרשמו כנדרש. במסגרת שלב זה יעברו התלמידים והתלמידות מבחן מתוקשב בלימודי הליבה של הכיתה: אנגלית, מתמטיקה ומדעים.
  2. השלב השני נועד לתלמידים שעברו בהצלחה את השלב הראשון. במסגרת שלב זה יתקיימו ראיונות אישיים.