מסלול הצטיינות לעבודות גמר

רכז/ת המסלול: לימור שיאון
כתובת דואל: limor.s@dalet.school
מסלול הצטיינות לעבודות גמר ראשית

מידע על המסלול:

חִשבו על הרגעים המשמעותיים ביותר שחוויתם:
האם הזמן בו אתם בתיכון בעל ערך?
אם כן, מה אִפשר זאת?
לוּ היו מאפשרים לכם ללמוד כל מה שתרצו, מה הייתם בוחרים?

תיכון עירוני ד' מוביל בהיקף במגוון ובאיכות עבודות הגמר בעשור האחרון ברמה הארצית.  חווית מחקר וכתיבה, שלא ניתן לחוות בהבחנות הרגילה, מעניקה לתלמידים כלים מעשיים וחשובים לחיים עשירים ומשמעותיים.

החוקרים הצעירים של תיכון ד' זוכים בתחרויות מובילות להכרה והוקרה, מייצגים את ישראל בתחרויות בינלאומיות וזוכים למלגות ופרסים.

כל עבודות הגמר בהיקף 5 יחידות לימוד, כוללות בונוס אקדמי מלא, בדומה להיבחנות בבגרות.

עבודת הגמר היא עבודת מחקר עצמאית, עיונית או עיונית-מעשית, שהתלמידים והתלמידות רשאים להגישה למשרד החינוך כחלק מהמשימות לקבלת תעודת בגרות, והיקפה 5 יח"ל בתחום הדעת שבו היא נכתבת. העבודה נכתבת על פי כללים אקדמיים המקובלים בתחום הדעת שבו היא נכתבת (בהיקף דומה לעבודה סמינריונית באוניברסיטה בתואר ראשון.)

בעבודת הגמר התלמידות והתלמידים מתמודדים עם סוגיה מדעית מסוימת ומעמיקים בה. אין מצופה מהתלמידים ומהתלמידות להגיע בהכרח לחידוש מדעי, אלא לקיים דיון אקדמי-מדעי בסוגיה ולא לסכם ידע קיים בלבד. בהכנת העבודה על התלמיד.ה להתבסס על ידע מדעי עדכני, על דרכי מחקר ודרכי עבודה מדעיות. עבודת הגמר נעשית בליווי ובהדרכה של מורים, חוקרות ואנשי מדע. תהליך הכנת עבודת הגמר מעודד למידה עצמאית ומחייב השקעה עצמית במחקר אישי, בעבודה אישית מחוץ לכותלי הכיתה ובית הספר והשקעה באתגר לימודי ייחודי.

תלמידים ותלמידות שכתבו עבודת גמר מספרים על חוויית למידה עמוקה אשר נחקקת כחוויה בונה ומעצבת, המאפשר מקום אמיתי לנושאים מעניינים ולביטוי כישרונותיהם. המצטיינים שבהם 'צנחו' מייד עם תום לימודים הישר לתפקידים מובחרים בצה"ל ואף למקומות עבודה שלעיתים היו המשך ישיר לתחום שחקרו או למיומנויות שרכשו.

הצטרפו לצוות החוקרים הצעירים של תיכון עירוני ד', מחכים לכם!

רוצה לדבר איתנו?

תמונות מהווי המסלול: