מסלול מחוננים

רכז/ת המסלול: מעיין גן ורייצ'ל בכר
כתובת דואל: mehonanim@dalet.school
מסלול מחוננים ראשית רישום

מידע על המסלול:

תלמידים מחוננים הם בעלי מאפיינים וצרכים ייחודיים. האינטליגנציה הגבוהה והכישרונות המאפיינים תלמידים מחוננים הם דינמיים וניתנים לטיפוח ולעיצוב. האפיונים והצרכים המיוחדים של תלמידים מחוננים מחייבים סביבה לימודית הולמת, מסלולי למידה ייחודיים, הכשרת מורים והתאמה של שיטות הוראה ותכניות לימוד על מנת שכל תלמיד יוכל לממש את הפוטנציאל שלו באופן מיטבי. כיתות המחוננים בתיכון עירוני ד' מכוונות לתת מענה לצרכים הקוגניטיביים של הילדים לצד הצרכים הרגשיים תוך איזון ביניהם. חשוב לנו להפנות משאבים לשם טיפוח כישוריהם והעשרתם, לזמן עבורם גירויים מאתגרים, לחשוף אותם למגוון נושאים בתחומים שונים ולהרחיב את ההזדמנויות להעמקה בהם, ובו בזמן לתת מענה לצרכים הרגשיים והחברתיים של כל ילד. זאת על מנת להבטיח את רווחתם האישית לצד רווחתה של החברה שבה הם חיים.

רוצה לדבר איתנו?

תמונות מהווי המסלול: