מגמת ספרות

רכז/ת המסלול: ד"ר עליזה וסרמן שחיבר
כתובת דואל: aliza.w@dalet.school
מגמת ספרות ראשית

מידע על המסלול:

למה ספרות?  ספרות היתה ותמשיך להיות אחד המכנים המשותפים לכל החוויה האנושית, שדרכו אפשר לזהות את עצמנו,  לשוחח זה עם זאת  ולנסות להבין את העולם.  מתוך היצירות הרבות שנקרא ננסה לפתח חשיבה ביקורתית על הסדר החברתי ולפענח תבניות תרבותיות ופסיכולוגיות. כמו כן,  נתמסר למילים הקסומות וננסה לתת לַמִּלִּים לַעֲשׂוֹת בְּנו כי הספרות משקפת את החיים האנושיים. באמצעות המפגש עם הספרות ועם עצמנו, נתנסה בכתיבה יצירתית על כל גוניה.  במחצית השנייה של מהלך הלימודים, כל אחד ואחת יוכלו לבחור נושא משמעותי לחקר אישי ולהתמקד בכתיבה מחקרית עדכנית. ההוראה והלמידה יתבצעו באמצעות הוראה מגוונת וסדנאית.

תוכנית הלימודים מבוססת על פרויקטים שונים (מבחנים, עבודות, הרצאות ותוצרים יצירתיים)  וכתיבת עבודת מחקר אקדמית. הלימודים במסלול מעניקים הם בהיקף 3 יח"ל, שעם לימודי החובה במקצוע מסתכמים ב-5 יח"ל. חשוב לציין, שהבונוס האקדמי הוא 25 נקודות!

רוצה לדבר איתנו?

תמונות מהווי המסלול: