מגמת היסטוריה

רכז/ת המסלול: גל שינה
כתובת דואל: gal.s@dalet.school

מידע על המסלול:

מגמת היסטוריה היא מקום בו נבנים הכלים להבנת העולם בהווה. דרך העמקה בתהליכים בהם התגבשו אירועים גדולים וקטנים ודרך צמתי דרכים בהם בחרו עמים ואנשים את דרכם, יתחדדו מיומנויות חשיבה ביקורתית, הבנת נסיבתיות, והיכולת להתנסח ולטעון טענה.
3 יחידות ההגבר הבנויות מנושאי לימוד וסדנת כתיבה מחקרית, מצטרפות ל-2 יחידות החובה הנלמדות במסגרת הכיתתית.
5 היחידות במקצוע היסטוריה מקנות בונוס של 25 נקודות בחישוב הממוצע של תעודת הבגרות במוסדות האקדמיים.

רוצה לדבר איתנו?

תמונות מהווי המסלול: