מגמת גיאוגרפיה, אדם וסביבה

רכז/ת המסלול: מיכל גרינר
כתובת דואל: michal.g@dalet.school
מגמת גיאוגרפיה ראשית

מידע על המסלול:

מהרגע שנוצר המפץ הגדול נולדה הנקודה הראשונה של חומר ביקום. נקודה זו הוגדרה במרחב על ידי קווי אורך ורוחב והיא למעשה הבסיס הראשון לגיאוגרפיה. אז מהי אם כך גיאוגרפיה?

גיאוגרפיה היא מדע רב תחומי החוקר וממפה את התופעות הפיזיות והאנושיות המתרחשות על פני כדור הארץ ואת יחסי הגומלין ביניהן.

  • הגיאוגרפיה הפיזית חוקרת את התהליכים היוצרים את נופיו ומרכיביו של הטבע. היא חוקרת את האקלים, את הגיאולוגיה, את המחצבים ואת מקורות האנרגיה של כדור הארץ.
  • הגיאוגרפיה האנושית עוסקת באדם ובאופן שבו הוא מארגן את סביבתו, מושפע מנופי כדור הארץ ומשפיע עליהם. היא עוסקת בדמוגרפיה, בקיימות ובסביבה, בצורות יישוב עירוניות וכפריות ובמשאבים כלכליים וכוחות פוליטיים שמעצבים את המרחב.

חמש שאלות יסוד מסייעות לגיאוגרף בעבודתו: WHERE, WHAT, WHEN, WHO and HOW or WHY

Where היא שאלת היסוד בגיאוגרפיה – מיקום במרחב – Location in Space

כלי העבודה המרכזיים של הגיאוגרף הם המפה והמיפוי, תרשימים וגרפים. כלי העבודה החדשים בגיאוגרפיה הם כלי סייבר גיאוגרפי ותוכנות GIS של מערכות מידע מרחבי רב שכבתי.

מבנה תכנית הלימודים, בהיקף 5 יח"ל:

  • כיתה י"א – הערכה חלופית של 40% בנושא הפיתוח והתכנון המרחבי.
  • כיתה י"ב – בגרות חיצונית מתוקשבת. נושאים ראשיים: גיאוגרפיה של ארץ ישראל, גיאוגרפיה של המזרח התיכון ונתי"ב – ניתוח תופעות ייחודיות במרחב.

הלימודים במגמה כוללים שני סיורים בנושאים המובילים.

רוצה לדבר איתנו?

תמונות מהווי המסלול: