כיתת עתודה מדעית טכנולוגית

(עמ"ט)

רכז/ת המסלול: מיכל שפר
כתובת דואל: michal.sh@dalet.school
כיתת עתודה מדעית טכנולוגית ראשית

מידע על המסלול:

מערכת החינוך הישראלית שואפת להביא להגדלת מספר הבוגרים והבוגרות המצטיינים.ות בתחומי המדע והטכנולוגיה. שיעור התלמידים המצטיינים בתחומים הללו איננו מספק, כך עולה מהטענות המועלות בצה"ל, במוסדות האקדמיים ובתעשייה. לצורך כך מוסדה במשרד החינוך תכנית מצוינות לחטיבת הביניים – עתודה מדעית הטכנולוגית.

מטרות התכנית הן:

  • חשיפת תלמידים.ות בעלי פוטנציאל הצטיינות בתחומי המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה לתכנית מאתגרת ומעניינת ברמה לימודית גבוהה
  • איתור תלמידים.ות בעלי פוטנציאל הצטיינות בתחומי המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה בחטיבת הביניים.
  • עידוד בנות לבחור ולהתמודד עם תחומי לימוד מדעיים-טכנולוגיים בדגש על פיזיקה/טכנולוגיה ברמה גבוהה.

כדי להשיג את מטרות התוכנית, התלמידים.ות המשתתפים.ות בתכנית לומדים.ות את תכנית הלימודים הרגילה ובנוסף תכנים מדעיים וטכנולוגיים המאפשרים האצה, הרחבה, העמקה והעשרה בתחומים אלו בחטיבת הביניים. במסגרת התכנית בנוסף לשעות הלימוד הנוספות, מתקיימות פעילויות העשרה חיצוניות לתכנית הלימודים. פעילויות אלה כוללות מגוון של הרצאות, סיורים ומוזיאונים.

תנאי קבלה:

  • תעודת סוף שנה טובה של כיתה ה"א
  • ראיון אישי
  • מבחן התאמה

רוצה לדבר איתנו?

תמונות מהווי המסלול: