עירוני ד' ע"ש אהרון קציר תל-אביב

חזון בית ספר

עירוני ד' הנו בית ספר ציבורי, ששעריו פתוחים לכל תלמידי העיר תל אביב-יפו, המושתת על יסודות השוויון, הדיאלוג, הדמוקרטיה והמצוינות האישית. מתוך עקרונות אלה יחנך לערכים של כבוד לאדם, לחברה ולסביבה, יעודד הבעת דעה עצמאית, בחירה ופעולה מתוך משמעות, מעורבות, אחריות ושייכות.

בית הספר יקדם פדגוגיה חדשנית, איכותית ובין תחומית, מותאמת למציאות המשתנה ומעודדת רמה לימודית גבוהה ויזמן לתלמידיו מגוון מיומנויות שיאפשרו להם לממש את היצירה האישית שלהם.

בית הספר ישמש כקהילה עבור הצוות החינוכי, התלמידים והוריהם ויהווה מרחב בטוח ,סביבה מכבדת, תומכת ומעצימה לכל הבאים בשעריו.

שכבות בית הספר:

רכז/ת השכבה: אמיל פיסקר
יועצ/ת השכבה: שירה קרניאלי
רכז/ת השכבה: ורד קרמן
יועצ/ת השכבה: נירה נייר
רכז/ת השכבה: אהובה יעקב
יועצ/ת השכבה: נוגה דואניס
רכז/ת השכבה: דן ספילמן
יועצ/ת השכבה: נועה גבאי
רכז/ת השכבה: מיכל ספיר
יועצ/ת השכבה: נופית דב
רכז/ת השכבה: גלית לוי
יועצ/ת השכבה: יונית סטריק

מסלולי הלימוד בבית הספר:

חדשות ועדכונים מהשטח...

תאריכים חשובים, קישור לעמוד הרישום לחטיבת הביניים, טפסים להורדה ומידע כללי
תוכנית והזמנה